Thema 2014

Om ideeën tastbaar te maken kiezen we jaarlijks een thema. Dit thema fungeert als kapstok om ondernemers, organisaties en stichtingen op een efficiënte en kansrijke manier te laten samenwerken. Voor 2014 is gekozen voor het thema ‘authentiek’. We kiezen jaarlijks voor een nieuw thema om zoveel mogelijk ondernemers, verenigingen stichtingen een kans te kunnen geven om deel te nemen.

Thema 2014: AUTHENTIEK

Authentiek vertalen we niet als ‘ouderwets’ maar als ‘echt, onvervalst en origineel’. Met deze vertaling biedt authentiek een legio aan mogelijkheden voor Boxtelse ondernemers, organisaties en stichtingen. Dit met als uiteindelijke doel om ondernemers succesvol te laten samenwerken en consumenten te laten genieten van een ‘authentiek Boxtel’.

Het thema zal worden ingezet om enerzijds de keuze voor Beleef Boxtel evenementen in 2014 te structureren en anderzijds om bijzondere en unieke initiatieven te ontplooien om Boxtel sterker op de kaart te zetten. Om het thema te versterken zal er ook in 2014 gekeken worden naar bijvoorbeeld een samenwerking met mediapartners waarin wekelijks/maandelijks aandacht wordt geschonken aan dit thema. Het thema komt ook terug bij alle authentieke evenementen door middel van een klein icoon online en op drukwerk: 100% authentiek.