GRATIS promotie

Ideeën zijn natuurlijk leuk, maar het is ook van groot belang om kanalen te hebben om deze ideeën ‘wereldkundig’ te maken. Beleef Boxtel heeft een groot netwerk en kan partijen succesvol en kansrijk bij elkaar brengen. Daarnaast heeft Beleef Boxtel een groot bereik in Boxtel en omgeving. Dit onder meer door haar websites, facebookpagina’s, LEDborden en natuurlijk de UITkalender. Wilt u uw activiteit, evenement of arrangement onder de aandacht brengen? Dat kan heel eenvoudig en GRATIS via Beleef Boxtel.

Werkwijze

U kunt uw evenement aanmelden via evenement@boxtel.nl.  Wij sturen u vervolgens het logo van Beleef Boxtel. In ruil voor vermelding van het merkje ‘Beleef Boxtel’ op uw website, folder of andere communicatie uiting, zorgen wij voor een gratis vermelding op de LEDborden, in de UITKalender en op onze Facebookpagina met ruim 1000 volgers.

Download hier het logo van Beleef Boxtel in diverse bestandsformaten.

UITkalender

Maandelijks brengt Beleef Boxtel, in samenwerking met de gemeente, een evenementenkalender uit. Deze kalender wordt verspreid via 50 distributiepunten in de gemeente Boxtel. We maken ook maandelijks een poster van deze kalender. Deze poster hangt iedere maand op zo’n 200 centrale plekken in Boxtel, Liempde en Lennisheuvel. Iedere 1e donderdag van de maand wordt de UITkalender gepubliceerd in het Brabants Centrum met een oplage van 9000 exemplaren.

Extra opvallen

Een GRATIS vermelding is een standaard vermelding. Dit betekent naam evenement, locatie, datum plus een korte omschrijving. Het is ook mogelijk om uw evenement, organisatie of activiteit extra onder de aandacht te brengen. Dit kan door middel van een advertentie in de Uitkalender:

  • ¼ pagina € 150,- ( A7 staand of liggend)
  • ½ pagina € 250 euro.  (A6 liggend)
  • 1/1 pagina € 400,-. (a5 staand)

Aanmelden en aanleveren advertenties in HR PDF bij info@beleefboxtel.nl

Aanmelden advertenties en vermeldingen altijd voor de 10e van de maand. Plaatsing is dan de maand erop.

LEDborden

Alle items in de UITkalender worden vervolgens ook vermeld op de LEDborden. Er staan acht LEDborden in de gemeente Boxtel (aan de toegangswegen).

Online promotie

De evenementen worden online gepromoot via www.vvvboxtel.nl , www.vvvliempde.nl , www.facebook.com/beleefboxtel , www.facebook.com/gastvrijliempde  en #beleefboxtel

Financiele ondersteuning

De gemeente Boxtel kent ruim 500 evenementen op jaarbasis. Het is voor ons onmogelijk om al deze evenementen financieel te ondersteunen. Het is belangrijk om keuzes te maken. Deze keuzes moeten gemaakt worden vanuit een helder beleid. Op deze manier voorkomen we miscommunicatie. Op gebied van evenementen maken we een tweedeling:

  1. Beleef Boxtel evenementen
  2. Evenementen met stempel Beleef Boxtel

Ad 1: Beleef Boxtel evenementen

De keuze voor evenementen in 2014 worden enerzijds gerelateerd aan het thema ‘authentiek’. Anderzijds kiest Beleef Boxtel voor grootschalige evenementen als typische publiekstrekkers zoals de ZLM, Sterkste Man of Circo Circolo. Hierbij is Boxtel puur de locatie en profiteren we als gemeente van de aantrekkingskracht. Daarnaast kiezen we natuurlijk voor typisch Boxtelse evenementen. Voor Boxtel. Door Boxtel.  Evenementen waardoor de gemeente Boxtel door het unieke karakter van het evenement ook door toeristen en recreanten wordt bezocht.

Beleef Boxtel evenementen kunnen rekenen op een financiële bijdrage van het evenement voor een bedrag van € 2.500,- per evenement. Dit bedrag wordt primair ingezet om het evenement promotioneel te ondersteunen en te versterken.

Procedure

Graag nodigen wij organisaties uit om zich in te schrijven als Beleef Boxtel evenement. Voorwaarden hiervoor zijn:

  1. Een vertaling van het thema authentiek: echt, onvervalst en origineel
  2. Versmelting van drie van de vier speerpunten: centrum, cultuur, natuur of historie
  3. Een minimaal verwacht bezoekersaantal van 2000 personen
  4. Een gecombineerde huisstijl van Beleef Boxtel & evenement

De uiteindelijke selectie van evenementen wordt gemaakt door het bestuur van Beleef Boxtel Citymarketing. Aangezien het centrummanagement en SPiLL uit Liempde ook nauw betrokken zijn bij diverse evenementen wordt met hen ook gekeken naar een goede mix van evenementen die we samen of afzonderlijk ondersteunen.

Aanmelden kan via info@beleefboxtel.nl  o.v.v. 100% authentiek (inschrijven kan t/m 31 oktober 2013)